Skip to main content

Градска пореска управа

Новости

26.08.2021 - 10:43

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да је Градска пореска управа Града Новог Сада у циљу унапређења свог рада као сервиса у служби грађана, у

03.08.2021 - 08:46

03.08.2021 - 08:30

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 16. августа 2021. године, доспела 

15.07.2021 - 11:38

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике Накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе

25.06.2021 - 10:42

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине да су у складу са Законом о

23.06.2021 - 08:20

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да je 17. маја 2021. године, доспела друга

14.05.2021 - 10:56

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 17. маја 2021. године, доспела

05.04.2021 - 14:22

Поштовани порески обвезници, Вашу доспелу а неизмирену пореску обавезу можете измирити и подношењем захтева за одлагање плаћања дугованог пореза,

30.03.2021 - 10:40

Обавештавамо пореске обвезнике да се услед тренутне епидемиолошке ситуације а у циљу поступања по Уредби о мерама за спречавање и сузбијање

26.02.2021 - 08:37

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, а у циљу унапређења електронске идентификације корисника