Skip to main content

Градска пореска управа

Решења

Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2024. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2023. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2022. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2021. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2020. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2019. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2018. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2017. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2016. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2015. г Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. г