Skip to main content

Градска пореска управа

Есконтна стопа, референтна каматна стопа и стопа камате за неблаговремена плаћања јавних прихода

  • Почетна
  • -
  • Есконтна стопа, референтна каматна стопа и стопа камате за неблаговремена плаћања јавних прихода
Изаберите годину
Кретање камата у : 2024
Период важења Референтна каматна стопа Камата на неблаговремено плаћене јавне приходе Есконтна стопа НБС- на годишњем нивоу-
- 6,25% 16,25% 6,25%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
Кретање камата у : 2023
Период важења Референтна каматна стопа Камата на неблаговремено плаћене јавне приходе Есконтна стопа НБС- на годишњем нивоу-
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,25% 16,25% 6,25%
- 6,00% 16,00% 6,00%
- 6,00% 16,00% 6,00%
- 5,75% 15,75% 5,75%
- 5,50% 15,50% 5,50%
- 5,25% 15,25% 5,25%
Кретање камата у : 2022
Период важења Референтна каматна стопа Камата на неблаговремено плаћене јавне приходе Есконтна стопа НБС- на годишњем нивоу-
- 5,00% 15,00% 5,00%
- 4,50% 14,50% 4,50%
- 4,00% 14,00% 4,00%
- 3,50% 13,50% 3,50%
- 3,00% 13,00% 3,00%
- 2,75% 12,75% 2,75%
Кретање камата у : 2021
Период важења Референтна каматна стопа Камата на неблаговремено плаћене јавне приходе Есконтна стопа НБС- на годишњем нивоу-
- 1,50% 11,00% 1,00%

Напомена:
1) Есконтна стопа се утврђује у висини 100%референтне каматне стопе НБС;
2) Од 01.01.2013. године камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе једнака је годишњој референтној стопи Народне банке Србије увећаној за десет (10) процентних поена сходно члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а обрачунава се применом простог интересног рачуна од сто.