Skip to main content

Градска пореска управа

Контакт

Информације о утврђивању пореза на имовину физичких лица
Телефон:
021/ 4871-751

021/ 4871-707
021/ 6616-114 - ДЕЖУРНИ ИНСПЕКТОР ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Информације о утврђивању пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине и накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Телефон:
021/ 6616-118 - ДЕЖУРНИ ИНСПЕКТОР ЗА ПРАВНА ЛИЦА
 Информације у поступку издавања пореских уверења
Телефон:
021/ 4871-719  - ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
021/ 4871-708  - ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
021/ 4871-708 -  ЗА ПРАВНА ЛИЦА

      - в.д. Начелника : Станислава Прпа

      - в.д. Заменика Начелника : Бранислав Надрљански

      - Помоћник начелника за физичка лица, предузетнике и правна лица и процену трж.вред. непокретности : Катарина Николић

      - Помоћник начелника за наплату : Ивана Сворцан

      - Помоћник начелника за пореско књиговодство и финансијско извештавање : Данка Вајагић

Телефон:

021/ 4871-730

021/ 4871-752 фах