Skip to main content

Градска пореска управа

Доспела прва рата годишњег пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Доспела прва рата годишњег пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 14. фебруара 2023. године, доспела прва рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2023. годину.
Порески обвезници прву рату пореза на имовину плаћају у висини последње рате из решења за 2022. годину.
Решења са утврђеним обавезама по основу пореза на имовину за 2023. годину, ове као и претходних година порески обвезници на кућне адресе добиће заједно са уплатницама. 
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата која износи 15,50% а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.
Заједно градимо наш Град.