Skip to main content

Градска пореска управа

Новости

08.08.2023 - 08:15

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. августа 2023. године, доспева за

07.06.2023 - 10:59

Градска пореска управа Града Новог Сада започела је дистрибуцију опомена за доспеле, а неизмирене обавезе по основу изворних јавних прихода и

17.05.2023 - 14:34

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. маја 2023. године, доспела

09.05.2023 - 08:03

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да 15. маја 2023. године, доспева за

24.04.2023 - 15:01

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава обвезнике физичка лица да је, као и претходне године, у сарадњи са Јавним предузећем „Пошта

13.04.2023 - 11:57

Поштовани суграђани, овим путем вас обавештавамо да је радно време шалтер сале Градске пореске управе дана 13.04. од 08:00 до 13:00 часова. Радно

04.04.2023 - 11:41

НА ИНИЦИЈАТИВУ ГРАДА НОВОГ САДА УВЕДЕНА еУВЕРЕЊА ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ!  

Градска пореска управа Града Новог Сада

27.03.2023 - 07:56

Обавештавамо суграђане да ће шалтер место Градске пореске управе Града Новог Сада у просторијама ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ на адреси Булевар Слободана

17.03.2023 - 12:57

Поштовани порески обвезници,
поводом дистрибуције решења којим је утврђен порез на имовину за 2023. годину за пореске обвезнике који имају

14.03.2023 - 14:31

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава обвезнике физичка лица да ће у четвртак 16. марта текуће године, почети дистрибуција решења