Skip to main content

Gradska poreska uprava

Novosti

10.05.2024 - 14:22

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 15. maja 2024. godine, dospeva za

25.04.2024 - 07:58

JEDINSTVENI INFOMRACIONI SISTEM LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE.

KORISINIČKO UPUSTVO PORTAL E-UPRAVE.

25.04.2024 - 07:57

OMOGUĆENO ELEKTRONSKO PODNOŠENjE PRIJAVA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

Obaveštavamo obveznike naknade za zaštitu i

16.04.2024 - 15:28

ELEKTRONSKO PODNOŠENjE PRIJAVA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

Obaveštavamo obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje

08.03.2024 - 10:45

Poštovani sugrađani,

Radno vreme šalter sale dana 08.03.2024. godine biće do 12 časova.

06.03.2024 - 08:12

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava obveznike fizička lica da u sredu 6. marta tekuće godine, počinje distribucija rešenja kojim je

09.02.2024 - 12:00

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, podseća poreske obveznike da je 14. februara, dospela za plaćanje prva rata godišnjeg poreza na imovinu

01.02.2024 - 10:37

31.01.2024 - 08:07

Instrukcija za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2024. godinu

Uzimajući u obzir

05.01.2024 - 12:13

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike da je Gradonačelnik Grada Novog Sada prihvatio preporuku Vlade Republike