Skip to main content

Градска пореска управа

Четврта рата пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Четврта рата пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. новембра 2022. године, доспева за плаћање 4. рата годишњег пореза на имовину за 2022. годину.  

Законом је предвиђено квартално плаћање пореза на имовину, а кашњење или једнократно измирење пореске обавезе на крају календарске године доводи до обрачуна и наплате камате по стопи која на данашњи дан износи 14 %, стога позивамо пореске обвезнике да своје доспеле обавезе измирују у законом прописаним роковима.

Информације као и одговоре на све недоумице поводом доспећа 4. рате годишњег пореза на имовину заинтересована лица поред шалтер сале у Улици Војвођанских бригада бр. 24-26, издвојеног шалтер места у просторијама ЈКП „Информатика“ на Булевару Слободана Јовановића бр. 15, инфо-пулта Градске пореске управе у ТЦ „Променада“, могу добити и путем електронске поште на мејл адресу gpu@novisad.rs, као и на бројеве телефона: 4871-707, 4871-751.

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа суграђане да је омогућено преузимање копије Решења о утврђеном порезу на имовину за 2022. годину у свим радним јединицама ЈП „Пошта Србије“ на територији Града Новог Сада као и у свим радним јединицама насељених места која припадају Граду Новом Саду.

Заједно градимо наш Град.