Skip to main content

Градска пореска управа

Новости

24.12.2018 - 00:48

Због предстојећих новогодишњих празника и отварања фискалне 2019. године распоред издавања уверења ће бити следећи:

Захтев поденет

20.12.2018 - 14:38

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике који желе да телефонским путем добију информације поводом опомена које је ова управа

14.11.2018 - 03:22

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике који имају отворен налог за приступ web апликацији Градске пореске упаве да због

08.11.2018 - 10:28

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике да у уторак 13.11.2018. године, због преласка на нови информациони систем и

14.12.2017 - 02:41
16.08.2016 - 08:13

Добра управа - нови начин рада јавне управе, закон о општем управном поступку - видео анимација

11.07.2016 - 11:28

1. Градска пореска управа Града Новог Сада води службену евиденцију о обвезницима следећих јавних прихода:

- пореза на имовину обвезника

11.07.2016 - 11:18

Обавештавамо пореске обвезнике да је 4. јула 2016. године, истекао рок за подношење захтева за одлагање плаћања дугованог пореза највише до износа

09.03.2016 - 14:06

Поштовани суграђани Градска пореска управа Вас обавештава да ће се почев од 14. марта 2016. године ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКИХ УВЕРЕЊА ВРШИТИ У ШАЛТЕР САЛИ

09.03.2016 - 08:09

Градска пореска управа обавештава грађане да ће од 14. марта 2016. почети са радом шалтер сала на адреси у Новом Саду, Трг Слободе 4- улаз из