Skip to main content

Градска пореска управа

ДОСПЕЛА ЧЕТВРТА РАТА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

  • Почетна
  • -
  • ДОСПЕЛА ЧЕТВРТА РАТА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Доспела четврта рата годишњег пореза на имовину. На сва кашњења Пореска управа дужна је да обрачуна камату.

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембра 2023. године, доспела за плаћање четврта рата годишњег пореза на имовину за 2023. годину и апелује да изврше увид у стање својих обавеза по основу пореза на имовину, у циљу измирења доспелих обавеза. 

Пореска управа напомиње да каматна стопа на неплаћене пореске обавезе тренутно износи чак 16,5% и да неблаговременим измиривањем обавеза по овом основу и кашњењем, сваки порески обвезник своју обавезу значајно увећава.  
 

Такође, Пореска управа подсећа пореске обвезнике и да стање на рачуну пореза на имовину, физичка лица могу добити:
на следећим локацијама:
- Инфо пулту Градске пореске управе у ТЦ Променада, радно време од 12 до 20 часова;
- шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада 24-26, радно време од 8 до 14 часова;
- шалтер месту Градске пореске управе у просторијама ЈКП  "ИНФОРМАТИКА" на адреси Булевар Слободана Јовановића 15, радно време од 8 до 14 часова;
- упитом на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs
- путем налога на Порталу еУправа.