Skip to main content

Gradska poreska uprava

Novosti

22.12.2022 - 08:37

Povodom opomena koje je Gradska poreska uprava Grada Novog Sada uputila pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima za dospele neizmirene

12.12.2022 - 15:06

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava da je u toku distribucija opomena pravnim licima i preduzetnicima za dospele neizmirene obaveze

28.11.2022 - 13:40

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, podseća obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica,

17.11.2022 - 14:52

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembra 2022. godine,

01.11.2022 - 15:16

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 14. novembra 2022. godine,

08.09.2022 - 15:34

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. avgusta 2022. godine, dospela

30.08.2022 - 14:11


11.08.2022 - 08:00

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da 15. avgusta 2022. godine, dospeva

29.07.2022 - 11:57

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava obveznike fizička lica da je u saradnji sa Javnim

03.06.2022 - 14:48

NA INICIJATIVU GRADA NOVOG SADA UVEDENA eUVERENJA GRADSKE PORESKE UPRAVE ELEKTRONSKIM PUTEM!  

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada