Skip to main content

Градска пореска управа

Доспела трећа рата годишњег пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Доспела трећа рата годишњег пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. августа 2023. године, доспела за плаћање трећа рата годишњег пореза на имовину за 2023. годину и апелује да изврше увид у стање својих обавеза по основу пореза на имовину, у циљу измирења доспелих обавеза. Измиривањем доспелих обавеза, порески обвезници избегавају даљи обрачун и наплату камате на неблаговремено плаћене јавне приходе, по стопи која на данашњи дан износи чак 16,50%.

Такође, подсећа пореске обвезнике да стање на рачуну пореза на имовину, физичка лица могу добити:
на следећим локацијама:
- Инфо пулту Градске пореске управе у ТЦ Променада, радно време од 12 до 20 часова;
- шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада 24-26, радно време од 8 до 14 часова;
- шалтер месту Градске пореске управе у просторијама ЈКП  "ИНФОРМАТИКА" на адреси Булевар Слободана Јовановића 15, радно време од 8 до 14 часова;
- упитом на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs
- путем налога на Порталу еУправа.

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа суграђане да је и ове године омогућено преузимање копије Решења о утврђеном порезу на имовину за 2023. годину у свим радним јединицама ЈП „Пошта Србије“ на територији Града Новог Сада као и свим радним јединицама насељених места која припадају Граду Новом Саду.

Заједно градимо наш Град.