Skip to main content

Gradska poreska uprava

Документа

Obrazac žalbe

Rešenja

Inspekcijski nadzor

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Posebna naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine

Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja

Zahtev za razgledanje i prepisivanje spisa predmeta

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Zahtev za reklamaciju više uplaćenog iznosa ili pogrešno usmerene uplate(preknjižavanje-povraćaj)

Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta

Zahtevi za izdavanje uverenja

Lokalne komunalne takse

Imovina fizičkih lica

Odluke

Pravilnici

Zakoni

Imovina pravnih lica