Skip to main content

Gradska poreska uprava

Konakt centar

Savremeni Kontakt centar Garadske Poreske uprave Novi Sad pruža vam mogućnost da putem telefona, e-pošte i vebsajta  dobijete opšte informacije o svim poreskim propisima, o uslovima i načinu korišćenja web portala  korisnički servis kao i druge potrebne informacije.

Brojevi telefona Kontakt centra da dobijete opšte informacije o poreskim propisima, kao i sve druge potrebne informacije su:

021 4871 751
021 4871 707
Korisnici ovih brojeva telefona plaćaju punu cenu poziva koja je u skladu sa pojedinačnim ugovorima sklopljenim sa telefonskim operaterom.

Radno vreme Kontakt centra je radnim danima od 08:00 do 14:00 časova.