Skip to main content

Градска пореска управа

Прва рата пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа пореске обвезнике да је 14. фебруара, доспела за плаћање прва рата годишњег пореза на имовину за 2024. годину.

Узимајући у обзир да висина пореза на имовину ове као ни претходних година у Граду Новом Саду није мењана, уплатом до 14. фебруара у истом износу који је плаћен за измирење четврте рате за прошлу годину, измирује се обавеза и избегава обрачун законом прописане камате због кашњења уплата која износи 16,5%.