Skip to main content

Gradska poreska uprava

Prva rata poreza na imovinu

  • Početna
  • -
  • Prva rata poreza na imovinu

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, podseća poreske obveznike da je 14. februara, dospela za plaćanje prva rata godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.

Uzimajući u obzir da visina poreza na imovinu ove kao ni prethodnih godina u Gradu Novom Sadu nije menjana, uplatom do 14. februara u istom iznosu koji je plaćen za izmirenje četvrte rate za prošlu godinu, izmiruje se obaveza i izbegava obračun zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata koja iznosi 16,5%.