Skip to main content

Градска пореска управа

Доспела друга рата годишњег пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Доспела друга рата годишњег пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. маја 2023. године, доспела за плаћање 2. рата годишњег пореза на имовину за 2023. годину. Као и претходне године заједно са Решењем о утврђеним обавезама по основу пореза на имовину за 2023. годину, порески обвезници на кућне адресе добили су уплатнице које могу да искористе почев од ове рате.
  
С обзиром да је Законом предвиђено квартално плаћање пореза на имовину, кашњење или једнократно измирење пореске обавезе на крају календарске године доводи до обрачуна и наплате камате по стопи која на данашњи дан износи 16,00% из ког разлога Градска пореска управа позива пореске обвезнике да своје доспеле обавезе измирују у законом прописаним роковима.

Информације као и одговоре на све недоумице поводом доспећа 2. рате годишњег пореза на имовину заинтересована лица поред шалтер сале у Војвођанских бригада 24-26, издвојеног шалтер места у просторијама ЈКП „Информатика“ на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.15, инфо пулта Градске пореске управе у ТЦ „Променада“, могу добити и путем електронске поште на мејл адресу gpu@novisad.rs, и на бројеве телефона: 4871-707, 4871-751.

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа суграђане да је и ове године омогућено преузимање копије Решења о утврђеном порезу на имовину за 2023. годину у свим радним јединицама ЈП „Пошта Србије“ на територији Града Новог Сада као и свим радним јединицама насељених места која припадају Граду Новом Саду.

Заједно градимо наш Град.