Skip to main content

Gradska poreska uprava

Dospela druga rata godišnjeg poreza na imovinu

  • Početna
  • -
  • Dospela druga rata godišnjeg poreza na imovinu

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maja 2023. godine, dospela za plaćanje 2. rata godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu. Kao i prethodne godine zajedno sa Rešenjem o utvrđenim obavezama po osnovu poreza na imovinu za 2023. godinu, poreski obveznici na kućne adrese dobili su uplatnice koje mogu da iskoriste počev od ove rate.
  
S obzirom da je Zakonom predviđeno kvartalno plaćanje poreza na imovinu, kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate po stopi koja na današnji dan iznosi 16,00% iz kog razloga Gradska poreska uprava poziva poreske obveznike da svoje dospele obaveze izmiruju u zakonom propisanim rokovima.

Informacije kao i odgovore na sve nedoumice povodom dospeća 2. rate godišnjeg poreza na imovinu zainteresovana lica pored šalter sale u Vojvođanskih brigada 24-26, izdvojenog šalter mesta u prostorijama JKP „Informatika“ na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića br.15, info pulta Gradske poreske uprave u TC „Promenada“, mogu dobiti i putem elektronske pošte na mejl adresu gpu@novisad.rs, i na brojeve telefona: 4871-707, 4871-751.

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća sugrađane da je i ove godine omogućeno preuzimanje kopije Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2023. godinu u svim radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“ na teritoriji Grada Novog Sada kao i svim radnim jedinicama naseljenih mesta koja pripadaju Gradu Novom Sadu.

Zajedno gradimo naš Grad.