Skip to main content

Градска пореска управа

Друга рата пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Друга рата пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да 15. маја 2023. године, доспева за плаћање друга рата годишњег пореза на имовину за 2023. годину. Као и претходне године заједно са Решењем о утврђеним обавезама по основу пореза на имовину за 2023. годину, порески обвезници на кућне адресе добили су уплатнице које могу да искористе почев од ове рате. 

С обзиром да је Законом предвиђено квартално плаћање пореза на имовину, кашњење или једнократно измирење пореске обавезе на крају календарске године доводи до обрачуна и наплате камате по стопи која на данашњи дан износи 16 %. 

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.

Заједно градимо наш Град.