Skip to main content

Градска пореска управа

Трећа рата пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Трећа рата пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да 15. августа 2022. године, доспева трећа рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2022. годину.
Стање на рачуну пореза на имовину као и информацију о висини треће рате порески обвезници физичка лица могу добити:
1.    на следећим локацијама:
- Инфо пулту Градске пореске управе у ТЦ Променада;
- шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада 24-26;
- шалтер месту Градске пореске управе у просторијама ЈКП  "ИНФОРМАТИКА" на адреси Булевар Слободана Јовановића 15;
2.    упитом на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs
3.    путем налога на Порталу еУправа (упутство за кориснике налога на Порталу еУправа достављамо у наставку : https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin)

Износ треће рате за уплату годишњег пореза на имовину можете утврдити и увидом у своје Решење о утврђеном порезу на имовину за 2022. годину, које у случају да не поседујете из неког разлога, поред шалтер сала Градске пореске управе Града Новог Сада можете преузети и у свим радним јединицама ЈП „Пошта Србије“ на територији Града Новог Сада као и свим радним јединицама насељених места која припадају Граду Новом Саду.
За сва додатна питања порески обвезници могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 14 часова на следеће бројеве телефона:
-    021/6616 – 114 дежурни инспектор за физичка лица;
-    021/4871 – 751;
-    021/4871 – 707.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.
Заједно градимо наш Град.