Skip to main content

Градска пореска управа

еУверења - Електронско подношење и издавање уверења

  • Почетна
  • -
  • еУверења - Електронско подношење и издавање уверења

НА ИНИЦИЈАТИВУ ГРАДА НОВОГ САДА УВЕДЕНА еУВЕРЕЊА ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ!  

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава физичка лица, предузетнике и правна лица да је дана 1.6.2022. године, по први пут пуштен у рад програмски пакет еУверења на порталу Јединственог информационог система локалне пореске администрације – ЛПА. 

Заједничким снагама Градске пореске управе Града Новог Сада као иницијатора ове аутоматизације и унапређења, Секретаријата за јавне приходе Београд, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и  Института ''Михајло Пупин'' пуштен је у рад програмски пакет чијим увођењем је омогућено електронско подношења захтева за издавање уверења и електронског издавања истих што би требало да доведе до повећања функционалности постојећег системског решења за израду уверења и да обезбеди обједињавање процеса пријема захтева са самом израдом и издавањем пореских уверења.

Пуштање у рад наведене апликације довешће до повећања ефикасности у пословању Градске пореске управе Града Новог Сада, смањења администрирања и ангажовања запослених на пословима израде и издавања пореских уверења, као и олакшавања обвезницима да брже и једноставније добију пореско уверење без одласка у просторије Градске пореске управе.

Наведена услуга доступна је на следећој адреси https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage

Градска пореска управа Града Новог Сада, наставља са имплементацијом иновативних решења у свом раду, са циљем побољшања и унапређивања квалитета услуга које пружа. 
Заједно градимо наш Град.