Skip to main content

Градска пореска управа

Прва рата пореза на имовину

Поштовани порески обвезници,
Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. фебруара 2022. године, доспева прва рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2022. годину.
До добијања решења о утврђивању пореза на имовину за 2022. годину, порески обвезници прву рату за уплату годишњег пореза на имовину плаћају аконтационо у висини последње рате из решења о утврђивању пореза на имовину за 2021. годину.
Решења са утврђеним обавезама по основу пореза на имовину за 2022. годину, ове године порески обвезници на кућне адресе заједно са уплатницама добиће до краја фебруара. 
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.
Заједно градимо наш Град.