Skip to main content

Градска пореска управа

Подношење пријава - обвезници који воде пословне књиге

  • Почетна
  • -
  • Подношење пријава - обвезници који воде пословне књиге

Градска пореска управа Града Новог Сада позива обвезнике пореза на имовину који водe пословне књиге да у складу са Законом о порезима на имовину, до 31. марта текуће године поднесу порескe пријавe са утврђеним порезом на имовину за 2022. годину. 

Порески обвезници пријаве подносе електронским путем преко интернет презентација Локалне пореске администрације https://lpa.gov.rs или е-Управе https://euprava.gov.rs/.

Све потребне информације, савете и одговоре на Ваша питања можете добити:
-    позивом на следећи број телефона Градске пореске управе 021/ 6616-118 – дежурни инспектор за правна лица, радним даном од 8 до 14 часова;
-    доласком у шалтер салу на адреси Војвођанских бригада 24-26, код дежурног пореског инспектора за правна лица;
-    слањем мејла на адресу prijavimoimovinu@novisad.rs са свим непознаницама и недоумицама које имате у вези са евентуално непријављеном имовином.

Заједно градимо наш Град.