Skip to main content

Gradska poreska uprava

Kontakt

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica
Telefoni dežurnih poreskih inspektora za fizička lica, radnim danom od 08:00 do 14:00 časova :
021/ 4871-751
021/ 4871-707
021/ 6616-114 

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse, posebne naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta
Telefon dežurnog poreskih inspektora za pravna lica, radnim danom od 08:00 do 14:00 časova :
021/ 6616-118

Informacije u postupku izdavanja poreskih uverenja
Telefoni, radnim danom od 08:00 do 14:00 časova :
021/ 4871-719  - ZA FIZIČKA LICA
021/ 4871-708  - ZA PREDUZETNIKE
021/ 4871-708 -  ZA PRAVNA LICA

      - v.d. Načelnika : Stanislava Prpa

      - v.d. Zamenika Načelnika : Branislav Nadrljanski

      - Pomoćnik načelnika za fizička lica, preduzetnike i pravna lica i procenu trž.vred. nepokretnosti : Katarina Nikolić

      - Pomoćnik načelnika za naplatu : Ivana Svorcan

      - Pomoćnik načelnika za poresko knjigovodstvo i finansijsko izveštavanje : Danka Vajagić

Telefon:

021/ 4871-730

021/ 4871-752 faх