Skip to main content

Gradska poreska uprava

Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda

  • Početna
  • -
  • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda
Izaberite godinu
Kretanje kamata u: 2023
Period važenja Referentna kamatna stopa Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode Eskontna stopa NBS- na godišnjem nivou-
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,50% 16,50% 6,50%
- 6,25% 16,25% 6,25%
- 6,00% 16,00% 6,00%
- 6,00% 16,00% 6,00%
- 5,75% 15,75% 5,75%
- 5,50% 15,50% 5,50%
Kretanje kamata u: 2022
Period važenja Referentna kamatna stopa Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode Eskontna stopa NBS- na godišnjem nivou-
- 3,50% 13,50% 3,50%
- 3,00% 13,00% 3,00%
- 2,75% 12,75% 2,75%
Kretanje kamata u: 2021
Period važenja Referentna kamatna stopa Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode Eskontna stopa NBS- na godišnjem nivou-
- 1,00% 11,00% 1,00%

Napomena:

1) Eskontna stopa se utvrđuje u visini 100%referentne kamatne stope NBS;

2) Od 01.01.2013. godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka je godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset (10) procentnih poena shodno članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto.