Skip to main content

Gradska poreska uprava

KOPIJE PORESKIH REŠENjA U SVIM JEDINICAMA JP „POŠTA SRBIJE“

  • Početna
  • -
  • KOPIJE PORESKIH REŠENjA U SVIM JEDINICAMA JP „POŠTA SRBIJE“

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava obveznike fizička lica da je, kao i prethodne godine, u saradnji sa Javnim preduzećem „Pošta Srbije“ omogućila preuzimanje kopije Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2023. godinu u svim radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“ na teritoriji Grada Novog Sada, kao i svim radnim jedinicama naseljenih mesta koja pripadaju Gradu Novom Sadu.

Kako je slanje i dostavljanje rešenja donetih u masovnom obračunu poreza na imovinu fizičkih lica za 2023. godinu okončano, Gradska poreska uprava Grada Novog Sada poziva obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, a koji nisu primili Rešenje za 2023. godinu da kopiju istog preuzmu u radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“.

Pored poreskih obveznika kojima je distribucija i uručenje rešenja vršena putem JP „Pošta Srbije“ i poreskim obveznicima koji imaju potvrđeno e-sanduče na portalu eUprava, ukupno njih 65905 koji su rešenje dobili u elektronskom formatu, ostavljena je mogućnost da kopije Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2023. godinu preuzmu u radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“.

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, nastavlja sa implementacijom inovativnih rešenja u svom radu, sa ciljem poboljšanja i unapređivanja kvaliteta usluga koje pruža.

Zajedno gradimo naš Grad.