Skip to main content

Градска пореска управа

Новости

15.07.2021 - 11:38

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике Накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе

25.06.2021 - 10:42

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине да су у складу са Законом о

23.06.2021 - 08:20

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да je 17. маја 2021. године, доспела друга

14.05.2021 - 10:56

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 17. маја 2021. године, доспела

05.04.2021 - 14:22

Поштовани порески обвезници, Вашу доспелу а неизмирену пореску обавезу можете измирити и подношењем захтева за одлагање плаћања дугованог пореза,

30.03.2021 - 10:40

Обавештавамо пореске обвезнике да се услед тренутне епидемиолошке ситуације а у циљу поступања по Уредби о мерама за спречавање и сузбијање

26.02.2021 - 08:37

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, а у циљу унапређења електронске идентификације корисника

25.02.2021 - 12:36

Поштовани суграђани,

Позивамо Вас да Ваше пореске пријаве, захтеве, поднеске, питања достављате и путем електронске поште на следеће мејл

04.01.2021 - 16:33

Градска пореска управа обавештава пореске обвезнике да од 4. јануара 2021. године ради нова шалтер сала на локацији Војвођанских бригада 24-26.

11.12.2020 - 16:22

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 16. новембра 2020. године, доспева