Новости

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. августа 2019. године, доспева трећа...

07.08.2019 - 14:02

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ (ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА) ДА СЕ ПОРЕСКА ОБАВЕЗА, КАО И СВЕ ТАКСЕ, КОЈЕ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА...

22.03.2019 - 09:17

            Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге да су дужни да, до 31....

23.01.2019 - 12:49

Због предстојећих новогодишњих празника и отварања фискалне 2019. године распоред издавања уверења ће бити следећи:

Захтев поденет...

24.12.2018 - 12:48

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике који желе да телефонским путем добију информације...

20.12.2018 - 14:38

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике који имају отворен налог за приступ web апликацији Градске пореске упаве да због...

14.11.2018 - 15:22

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике да у уторак 13.11.2018. године, због преласка на нови информациони систем и...

08.11.2018 - 10:28

Добра управа - нови начин рада јавне управе, закон о општем управном поступку - видео анимација

...

16.08.2016 - 08:13

Oбавештавамo обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица  којима је одобрено одлагање плаћања дугованог...

28.07.2016 - 15:56

Pages