Новости

Oбавештавамo обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица  којима је одобрено одлагање плаћања дугованог...

28.07.2016 - 15:56

1. Градска пореска управа Града Новог Сада води службену евиденцију о обвезницима следећих јавних прихода:

- пореза на имовину обвезника који не воде пословне...

11.07.2016 - 11:28

Обавештавамо пореске обвезнике да је 4. јула 2016. године, истекао рок за подношење захтева за одлагање плаћања дугованог пореза највише до износа...

11.07.2016 - 11:18

Градска пореска управа обавештава грађане да ће од 14. марта 2016. почети са радом шалтер сала на адреси у Новом Саду, Трг Слободе 4- улаз из улице...

09.03.2016 - 08:09

Поштовани суграђани Градска пореска управа Вас обавештава да ће се почев од 14. марта 2016. године ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКИХ УВЕРЕЊА ВРШИТИ У ШАЛТЕР САЛИ...

09.03.2016 - 08:07

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике кориснике веб портала да стања на аналитичким картицама обвезника, која су им...

07.03.2016 - 12:29

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 17. фебруара 2016. године, доспева прва рата за уплату...

03.02.2016 - 07:51

Pages