Skip to main content

Gradska poreska uprava

Informacija povodom poslatih opomena

  • Početna
  • -
  • Informacija povodom poslatih opomena

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. avgusta 2022. godine, dospela za plaćanje treća rata godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.  

S obzirom na to da je Zakonom predviđeno kvartalno plaćanje poreza na imovinu, kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate po stopi koja na današnji dan iznosi 13,5%. 

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada je započela distribuciju opomena za dospele, a neizmirene obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda i ponovo poziva poreske obveznike da svoje dospele obaveze izmire u zakonom propisanim rokovima.

Eventualna sporna pitanja po opomenama u vezi sa vrstom i iznosom dospele obaveze za naplatu, poreski obveznici u roku od pet dana, od dana prijema opomene, mogu raspraviti u Gradskoj poreskoj upravi u Ulici Vojvođanskih brigada 24-26 ili slanjem podnesaka na adresu Gradske poreske uprave, Bulevar Mihajla Pupina 3, kao i putem elektronske pošte na adresu gpu@novisad.rs 

Gradska poreska uprava