Skip to main content

Gradska poreska uprava

Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda

  • Početna
  • -
  • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda
Izaberite godinu
Kretanje kamata u: 2021
Period važenja Referentna kamatna stopa Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode Eskontna stopa NBS- na godišnjem nivou-
- 1,00% 11,00% 1,00%

Napomena:

1) Eskontna stopa se utvrđuje u visini 100%referentne kamatne stope NBS;

2) Od 01.01.2013. godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka je godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset (10) procentnih poena shodno članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto.