Skip to main content

Gradska poreska uprava

Dospele obaveze i reprogram

  • Početna
  • -
  • Dospele obaveze i reprogram

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da je 16. avgusta 2021. godine, dospela treća rata za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu. 
Obveznici - fizička lica, preduzetnici i pravna lica, koji nisu uspeli na vreme da servisiraju obaveze, pozivamo da iskoriste zakonsku mogućnost i podnesu Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, čime stiču pravo na otplaćivanja utrđenog duga na rate uz otpis kamate u visini od 50% sve u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, može se podneti lično na pisarnici Gradske poreske uprave Grada Novog Sada na adresi Vojvođanskih brigada 24-26 ili putem elektronske pošte na sledeću mejl adresu gpu@novisad.rs
Obrazac zahteva poreski obveznici mogu preuzeti sa internet prezentacije Gradske poreske uprave gpu.novisad.rs u delu Zahtevi ili na pisarnici Gradske poreske uprave Grada Novog Sada, iznos takse broj uplatnog računa i poziv na broj nalaze se na poslednjoj strani zahteva.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem dospelih obaveza, poreski obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate i pokretanje postupka prinudne naplate dugovanog poreza zbog kašnjenja uplata a istovremeno, takvim odgovornim odnosom prema zakonskim rokovima za plaćanje poreza, zajedno doprinosimo bržem i kvalitetnijem razvoju našeg Grada.
Zajedno gradimo naš Grad.