Skip to main content

Gradska poreska uprava

Dospela druga rata godišnjeg poreza na imovinu

  • Početna
  • -
  • Dospela druga rata godišnjeg poreza na imovinu

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maja 2024. godine, dospela za plaćanje 2. rata godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu i apeluje na obveznike da izvrše uvid u stanje svojih dospelih obaveza po osnovu poreza na imovinu, u cilju izmirenja. Izmirivanjem dospelih obaveza, poreski obveznici izbegavaju dalji obračun i naplatu kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode, po stopi koja na današnji dan iznosi 16,50%.

Stanje na računu poreza na imovinu, fizička lica mogu dobiti:
na sledećim lokacijama:
- info pultu Gradske poreske uprave u TC Promenada, radno vreme od 12 do 20 časova;
- šalter sali Gradske poreske uprave na adresi Vojvođanskih brigada 24-26, radno vreme od 8 do 14 časova;
- šalter mestu Gradske poreske uprave u prostorijama JKP  "INFORMATIKA" na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 15, radno vreme od 8 do 14 časova;
- upitom na sledeću mejl adresu gpu@novisad.rs
- putem naloga na Portalu eUprava.

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća sugrađane da je i ove godine omogućeno preuzimanje kopije Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2024. godinu u svim radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“ na teritoriji Grada Novog Sada kao i svim radnim jedinicama naseljenih mesta koja pripadaju Gradu Novom Sadu.

Zajedno gradimo naš Grad.