Skip to main content

Gradska poreska uprava

Informacija povodom poslatih opomena

  • Početna
  • -
  • Informacija povodom poslatih opomena

Poštovani sugrađani,
Pozivamo Vas da Vaše podneske povodom Opomena koje su Vam upućene zbog neplaćenih obaveza po osnovu izvornih javnih prihoda, dostavljate i putem elektronske pošte na sledeću e-mejl adresu:
- gpu@novisad.rs 
Obaveštavamo Vas da sve potrebne informacije, savete i odgovore na Vaša pitanja možete dobiti i pozivom na sledeće brojeve telefona 4871-751 i 4871-707, svakog radnog dana od 08:00 do 15:30h.
Obaveštavamo Vas da je Sistemom za upravljanje redovima čekanja, omogućeno i eZakazivanje, kojim se ostavlja mogućnost da putem elektronske pošte ili SMS-a zakažete termin na šalterima Gradske poreske uprave, kako bi ste raspravi eventulana sporna pitanja u vezi sa vrstom i iznosom dospele obaveze za naplatu iz opomene.
eZakazivanje možete obaviti na internet prezentaciji Gradske poreske uprave http://gpu.novisad.rs gde je i detaljno objašnjena procedura samog zakazivanja.