Есконтна стопа, референтна каматна стопа и стопа камате за неблаговремена плаћања јавних прихода

Изабери годину
Кретање камата у: 2015.
Период важења Референтна каматна стопа Камата на неблаговремено плаћене јавне приходе Есконтна стопа НБС- на годишњем нивоу-
01.01.2015 до 11.03.2015 8.00% 18.00% 8.00%
12.03.2015 до 08.04.2015 7.50% 17.50% 7.50%
09.04.2015 до 10.05.2015 7.00% 17.00% 7.00%
11.05.2015 до 10.06.2015 6.50% 16.50% 6.50%
11.06.2015 до 12.08.2015 6.00% 16.00% 6.00%
13.08.2015 до 09.09.2015 5.50% 15.50% 5.50%
10.09.2015 до 13.10.2015 5.00% 15.00% 5.00%
14.10.2015 до 10.02.2016 4.50% 14.50% 4.50%