Skip to main content

Градска пореска управа

Доспела последња рата годишњег пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Доспела последња рата годишњег пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембра 2022. године, доспела за плаћање 4. рата годишњег пореза на имовину за 2022. годину.  

Благовременим измиривањем пореза у законом прописаним роковима обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате која на данашњи дан износи 14,5%. 

Информације као и одговоре на све недоумице поводом доспећа 4. рате годишњег пореза на имовину заинтересована лица поред шалтер сале у Улици Војвођанских бригада бр. 24-26, издвојеног шалтер места у просторијама ЈКП „Информатика“ на Булевару Слободана Јовановића бр. 15, инфо-пулта Градске пореске управе у ТЦ „Променада“, могу добити и путем електронске поште на мејл адресу gpu@novisad.rs, као и на бројеве телефона: 4871-707, 4871-751.

Градска пореска управа Града Новог Сада позива суграђане да се информишу о стању својих обавеза по основу пореза на имовину и обавештава да ће у те сврхе Инфо-пулт Градске пореске управе у ТЦ „Променада“ радити ове суботе у времену од 10 до 15 часова.   

Заједно градимо наш Град.