Skip to main content

Градска пореска управа

Подношење измењене пореске пријаве

  • Почетна
  • -
  • Подношење измењене пореске пријаве

Поштовани суграђани,

Позивамо Вас да за непокретности за које се задужујете порезом на имовину на којима је дошло до промена које утичу на висину пореске обавезе а промена није садржана у поднетој пореској пријави или у другим подацима које је јавни бележник доставио Градској пореској управи, поднесете измењену пореску пријаву до 31. јануара текуће године у складу са Законом о порезима на имовину.

Користимо прилику да Вас позовемо да на мејл адресу prijavimoimovinu@novisad.rs упутите мејл са свим непознаницама и недоумицама које имате у вези са евентуално непријављеном имовином. Обавештавамо Вас да у складу са законским оквиром, камата неће бити обрачуната за период за који имовина није пријављена, док ће главни дуг бити утврђен највише за последњих пет година.

За сва питања порески обвезници могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 14 часова на следеће бројеве телефона:
- 021/6616 – 114 дежурни инспектор за физичка лица;
- 021/4871 – 751;
- 021/4871 – 707.

Градска пореска управа као сервис у служби грађана и саветодавни орган, позива суграђане да потраже савет код свог локалног пореског органа.