Skip to main content

Градска пореска управа

Обавештење поводом доспелих обавеза

  • Почетна
  • -
  • Обавештење поводом доспелих обавеза

Поштовани суграђани,
Позивамо Вас да Ваше доспеле а неизмирене обавезе на рачуну пореза на имовину за физичка лица, измирите до краја године и тиме избегнете даљи обрачун и наплату законом прописане камате у висини од 11%, која се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости у складу са Законом о пореском поступку и пореској админитрацији.

Стање на рачуну пореза на имовину за физичка лица можете добити:
1.    на следећим локацијама:
- Инфо пулту Градске пореске управе у ТЦ Променада;
- шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада 24-26;
- шалтер месту Градске пореске управе у просторијама ЈКП  "ИНФОРМАТИКА" на адреси Булевар Слободана Јовановића 15;
2.    упитом на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs
3.    путем налога на Порталу еУправа (упутство за кориснике налога на Порталу еУправа достављамо у наставку : https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin)

За сва додатна питања порески обвезници могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 14 часова на следеће бројеве телефона:
-    021/6616 – 114 дежурни инспектор за физичка лица;
-    021/4871 – 751;
-    021/4871 – 707.

Одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.
Заједно градимо наш Град.