Skip to main content

Градска пореска управа

Четврта рата пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Четврта рата пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 15. новембра 2021. године, истекао рок за измирење четврте рате годишњег пореза на имовину за 2021. годину.
Проверу стања на рачунима јавних прихода можете извршити у шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада 24-26, шалтер месту у просторијама ЈКП  "ИНФОРМАТИКА" на адреси Булевар Слободана Јовановића 15, упитом на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs или путем налога на Порталу еУправа. Упутство за кориснике налога на Порталу еУправа достављамо у наставку : https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.
 Заједно градимо наш Град.