Skip to main content

Градска пореска управа

Индекси потрошачких цена у Републици Србији - Укупно*

  • Почетна
  • -
  • Индекси потрошачких цена у Републици Србији - Укупно*

На основу члана 23. Закона о становању ("Службени гласник РС", број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11), Републички завод за статистику објављује индексе потрошаких цена за месец

2021
Индекс потрошачких цена за месец Индекс Датум објављивања Број Сл. гласника РС у коме је пропис објављен
Јануар 100,4 26.02.2021. "Сл. Гласник РС" број 17/21
Фебруар 100,6 12.03.2021. "Сл. Гласник РС" број 22/21

*Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за републику Србију (укупно).