Новости

            Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге да су дужни да, до 31....
Због предстојећих новогодишњих празника и отварања фискалне 2019. године распоред издавања уверења ће бити следећи: Захтев поденет...
Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике који желе да телефонским путем добију информације поводом опомена које је ова управа...