Новости

Градска пореска управа Града Новог Сада - обавештава обвезнике пореза на имовину који воде пословне књиге (правна лица и предузетнике) да рок за...
Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. фебруара 2018. године, доспева прва...