Новости

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. августа 2018. године, доспева трећа...
Добра управа - нови начин рада јавне управе, закон о општем управном поступку - видео анимација