Новости

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. фебруара 2019. године, доспева прва...
            Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге да су дужни да, до 31....
Због предстојећих новогодишњих празника и отварања фискалне 2019. године распоред издавања уверења ће бити следећи: Захтев поденет...