Новости

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 15. маја 2017....

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике да ће због неодложних послова из делокруга рада управе и  затварања фискалне...

Добра управа - нови начин рада јавне управе, закон о општем управном поступку - видео анимација

...