Skip to main content

Градска пореска управа

Подношење путем електронске поште

  • Почетна
  • -
  • Подношење путем електронске поште

Поштовани суграђани,

Позивамо Вас да Ваше пореске пријаве, захтеве, поднеске, питања достављате и путем електронске поште на следеће мејл адресе  :

- naknade.gpu@novisad.rs - за пријем пореских пријава и свих других поднесака везано за Накнаду за заштиту и унапређење животне средине и Накнаду за коришћење јавних површина;

- prijavimoimovinu@novisad.rs - за пријем питања у вези са пријавом имовине;

- uverenja.gpu@novisad.rs - за пријем захтева за издавање уверења;

- gpu@novisad.rs - за све остале писане поднеске.

Службеници Градске пореске управе ће у кратком року одговорити на примљене захтеве електоронским путем. Обавештавамо Вас да све потребне информације, савете и одговоре на Ваша питања можете добити и позивом на следеће бројеве телефона 4871-751 и 4871-707, сваког радног дана од 07:30 до 15:30h.