Skip to main content

Градска пореска управа

Нова шалтер сала

Градска пореска управа обавештава пореске обвезнике да од 4. јануара 2021. године ради нова шалтер сала на локацији Војвођанских бригада 24-26. Пријем странака се врши сваким радним даном од 08:00 до 14:00 часова.

Нова шалтер сала је модерна са капацитетом који ће задовољити потребе пореских обвезника Града Новог Сада као и унапредити пословање Градске пореске управе као сервиса у служби грађана.

Почев од 4.1.2021. године шалтер сала у улици Трг слободе 4 улаз из улице Илије Огњановића и писарница Градске пореске управе у Градској кући на Тргу слободе 1,  не раде.

Поштујући ситуацију проузроковану вирусом Covid 19, а у циљу очувања здравља суграђана Градска пореска управа је омогућила свим поресим обвезницима да се обрате путем електронске поште и овим путем поново апелује на суграђане да у даљој комуникацији користе електронски вид обраћања, путем е-маила на адресе:

    gpu@novisad.rs - за све писане поднесеке па и поднеске у вези са поменутим обавештењем о стању дуга,
    naknade.gpu@novisad.rs – за пријем пореских пријава и свих других поднесака везано за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење јавних површина
    uverenja.gpu@novisad.rs – за пријем захтева за издавање уверења.

Све потребне информације могуће је добити и телефонским путем на бројеве телефона: 4871-751 и 4871-707.