Новости

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике да због неодложних послова из делокруга рада управе и  отварања фискалне 2020....
Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. новембра 2019. године, доспева четврта...
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ (ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА) ДА СЕ ПОРЕСКА ОБАВЕЗА, КАО И СВЕ ТАКСЕ, КОЈЕ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ГРАДСКА...