ОМОГУЋЕНО ПЛАЋАЊЕ ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА НА ШАЛТЕРИМА ГПУ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ (ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА) ДА СЕ ПОРЕСКА ОБАВЕЗА, КАО И СВЕ ТАКСЕ, КОЈЕ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА НОВОГ САДА, МОГУ ПЛАТИТИ ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА (DINACARD, VISA I MASTERCARD)  НА ПОС ТЕРМИНАЛИМА НА ШАЛТЕРИМА ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НОВОГ САДА, НА СЛЕДЕЋИМ АДРЕСАМА:

  • ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ БР.1
  • ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ БР.4 - УЛАЗ ИЗ УЛ. ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА