ОБАВЕШТЕЊЕ

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике да због неодложних послова из делокруга рада управе и  отварања фискалне 2020. године неће имати техничке могућности да врши пријем странака.

Пријем странака у ПЕТАК 03.01.2019.године биће ограничен на послове писарнице тј. пријем поднесака (пореских пријава, захтева, жалби и сл.).

Захваљујемо се пореским обвезницима на сарадњи и разумевању.

                                                                                                                           ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА