ОБАВЕШТЕЊЕ

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике који желе да телефонским путем добију информације поводом опомена које је ова управа послала дужницима физичким лицима, предузетницима и правним лицима, да се могу обратити на следеће бројеве телефона:

  • 021/ 6616 114 -  дежурни инспектор за физичка лица
  • 021/ 6616 118 -  дежурни инспектор за правна лица и предузетнике
  • 021/ 4871 745 
  • 021/ 4871 772
  • 021/ 4871 773
  • 021/ 4871 756
  • 021/ 4871 725

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА