ОБАВЕШТЕЊЕ

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. новембра 2019. године, доспева четврта рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2019. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата. 

Плаћањем својих обавеза грађани омогућавају да Град Нови Сад као јединица локалне самоуправе користи средства од наплате пореза на имовину за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, вртића и других објеката, што подразумева квалитетније услове живота и рада на подручју Града Новог Сада.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Градској пореској управи Нови Сад, Трг Слободе 1, шалтери 6, 7 и 8 и Трг Слободе 4 - улаз из улице Илије Огњановића. Пријем странака врши се радним даном од 08.00 до 14.00 часова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА