Обавештење - преглед кретања есконтне, референтне и каматне стопе на неблаговремено плаћене јавне приходе

Oбавештавамo обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица  којима је одобрено одлагање плаћања дугованог пореза сходно одредбама Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), који је ступио на снагу 04. марта 2016. године, да информацију о кретању референтне каматне стопе могу наћи на нашој web страни у делу ИНФОРМАЦИЈЕ, потом је потребно отворити линк СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ унутар кога треба изабрати КАМАТА НА НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ.

Отварањем наведене странице долази се до прегледа о кретању есконтне стопе, референтне каматне стопе и каматне стопе за неблаговремено плаћене јавне приходе. 

За све додатне информације обвезници се могу обратити Градској пореској управи сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА