Доспева II квартал за уплату годишњег пореза на имовину

Доспева II аконтација за уплату годишњег пореза на имовину за правна лица, предузетнике и физичка лица.
15.05.2019