Skip to main content

Gradska poreska uprava

Reprogram

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, poziva obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, koji nisu uspeli na vreme da servisiraju obaveze, da iskoriste zakonsku mogućnost i podnesu Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, čime stiču pravo na otplaćivanja utrđenog duga na rate uz otpis kamate u visini od 50% sve u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, može se podneti lično na pisarnici Gradske poreske uprave Grada Novog Sada na adresi Vojvođanskih brigada 24-26 ili putem elektronske pošte na sledeću mejl adresu gpu@novisad.rs

Obrazac zahteva poreski obveznici mogu preuzeti sa internet prezentacije Gradske poreske uprave u delu Zahtevi ili na pisarnici Gradske poreske uprave Grada Novog Sada, iznos takse broj uplatnog računa i poziv na broj nalaze se na poslednjoj strani zahteva.

Za sva dodatna pitanja poreski obveznici mogu kontaktirati Gradsku poresku upravu radnim danom od 8 do 14 časova na sledeće brojeve telefona:
-    021/6616 – 114 dežurni inspektor za fizička lica;
-    021/6616 – 118 dežurni inspektor za pravna lica i preduzetnike;
-    021/4871 – 751;
-    021/4871 – 707.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem dospelih obaveza, poreski obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate i pokretanje postupka prinudne naplate dugovanog poreza zbog kašnjenja uplata a istovremeno, takvim odgovornim odnosom prema zakonskim rokovima za plaćanje poreza, zajedno doprinosimo bržem i kvalitetnijem razvoju našeg Grada.